Ketensamenwerking

Wat is ketensamenwerking:

Samenwerking in de bouwketen leidt tot hogere kwaliteit van eindproducten. Een keten die goed samenwerkt verspilt minder, daagt uit tot innovatie, werkt veiliger en past zich eenvoudig aan ontwikkelingen in de markt aan. Klanten van de bouw vragen in steeds mindere mate om een fysiek product maar willen een oplossing waarbij ontzorging tijdens de volledige levenscyclus van een bouwwerk leidend is. Dit nieuwe samenwerken start bij de eindgebruiker of opdrachtgever en eindigt daar ook weer als het gaat over onderhoud en beheer. Ketensamenwerking wordt pas echt waardevol als zij niet meer projectgebonden is.

(bron: Bouwend Nederland)

Wat is ketensamenwerking binnen HNR:

Werken als ketenpartner verdient voorkeur van HNR. Zodoende is HNR in staat om projectoverstijgend te werken, waardoor uiteindelijk de hoogste klantwaarde wordt behaald. In de vorm van ketenpartner, kan HNR de volgende diensten verlenen:

  • Aanbieden van een totale aanneemsom (inclusief uittrekken van hoeveelheden)
  • Adviseren en engineeren op het gebied van stucwerk
  • Zelfsturend een pakket van stucwerk-onderdelen samenstellen (i.g.v. functionele omschrijvingen)
  • Digitaal factureren volgens Z-factuur/S@les in de bouw formaat
  • Volledige BIM/LEAN support

image-43

(Bron: Wikipedia)